Hasal Düşün Atölyeleri

img

      Bu yıl ilkini gerçekleştirdireceğimiz HASAL Düşün Atölyeleri; Felsefe, Sinema, Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji ve Ekonomi olmak üzere altı farklı atölyeyi barındıran lise öğrencilerine yönelik bir çalıştaydır. Bir gün sürecek olan bu çalıştayda atölyelerimizde belirlenen konular esas alınarak önce uzmanlar, sonrasında moderatörler eşliğinde interaktif bir tartışma ortamı oluşturulacaktır. Amacımız; kendini geliştirmek, düşüncelerini paylaşmak ve farklı düşüncelerle tanışmak isteyen biz gençleri bir araya getirmektir. Bizimle bu amaçları gerçekleştirmek isteyen sizleri çalıştayımıza bekleriz.

Başvuru için tıklayınız.

 

ATÖLYELERİMİZ 

FELSEFE

     “Phileo” ve “sophia” sözcüklerinden türeyen felsefe, bilgelik sevgisi anlamına gelmektedir. Felsefe bir düşünme sanatıdır. Biz de Felsefe Atölyesi olarak sizi düşünmeye ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Dorumuz da şu: “Akılcı davranmak için duyguları bastırmak gerekir mi?” Bu soru üzerine konuşup tartışmak, farklı sorular üretmek ve sorulara cevaplar getirmek isteyen herkesi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.  

     Uzman: Nuran Direk (Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı, Yazar) 

Kaynak

-Budala 

 SİNEMA

     Her çeşit insanın, her türlü hayatın, her yapıda toplumun beyaz perdeye izdüşümüdür sinema. Kimi zaman sadece bir pencerenin açıldığı bir sürü manzarayı, kimi zamansa bir sürü pencerenin açıldığı bir manzarayı ele alır ve bize bakış açılarının yarattığı renkleri ve farklılıkları gösterir. Hayatın bize birebir yansıtıldığı bu sanatı tartışmak üzere Düşün Atölyeleri’nde buluşuyoruz. Bizimle birlikte yeni pencereler oluşturup manzaralarına bakmak istemez misiniz? 

     Uzman: Mehmet Güreli(Yazar, Müzisyen, Ressam, Yönetmen) 

Kaynak

-Yurttaş Kane (1941) 

Yönetmen: Oscar Welles

-Bisiklet Hırsızları (1948) 

Yönetmen: Vittoro De Sica

-Vertigo (1958)   

HUKUK

     Cebinizde taşıdığınız teknolojinin sinirlarini biliyor musun? Yoksa ölümüne stalk yapanlardan mısınız? Çağımızın en önemli buluşu olan internetin , hukuka uyum sağlaması kaçınılmaz. Sınırlarınız neler? Yaptıklarınızın ne kadarı suç sayılıyor? Daha bilinçli bir internet kullanıcısı olmak için sizi hukuk atölyemize bekliyoruz. 

     Uzman: Doç.Dr. Faruk Kerem Giray (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) 

Kaynak

Bilişim Hukuku.pdf

Ali İhsan Erdağ Bilişim Suçları.pdf 

Mehmet Kalay Bilişim Suçaları.pdf

 

PSİKOLOJİ 

      Psikoloji,bir bireyi, bir topluluğu belirleyen, yönlendiren düşünme, duygulanma, davranış biçimlerinin tümüdür. Bizler de insan davranışlarını incelemek üzere Stephan Karpman tarafından ortaya atılmış "Drama Üçgeni"nde "Kurban kim?" sorusunun cevabını aramak üzere atölyemizde toplanıyoruz. Olaylara farklı açılarından yaklaşarak insan ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla sizleri de bekliyoruz. 

     Uzman: Mehmet Akif Karakuş(Psikolojik Danışman, Psikoterapist) 

Kaynak

-http://pakuapsikoloji.com/drama-ucgeni-kurban-kim

-Kurban Tuzağından Kurtulmak

 

SOSYOLOJİ

     Globalleşen dünya kavramı hayatımıza girdiğinden beri kültürler ve değerler, sürekli bir değişim halinde. Popüler kültür, medya ve internet sayesinde dünya çapında kurduğumuz iletişim, tüm bu algıyı sayısız alanda yeniliyor. Eğitmenimiz ışığında belirlenecek kriterler dahilinde değer yargıları, bunların çağımızda nasıl şekillendiği ve var olan gidişatın nesiller ve toplumlar çapında nasıl bir etki göstermekte olduğu, tüm çalıştay genelinde olacağı gibi, belirlenen format dahilinde iki seans olarak faaliyet gösterecek. İlgilenenleri atölyemize bekliyoruz. 

     Uzman: Zeynep Ekşi (Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi) 

Kaynak

Dijital Gündelik Yaşam Yeni Toplumsallıklar ve Dijital Yabancılaşma.pdf 

Gündelik Hayat ve Medya  Tüketim Kültür Perspektifinden Okumalar.pdf

  

EKONOMİ

      Her bir topluluğu fazlasıyla alakadar eden, ekonomideki iç dengenin sağlanabilmesi için gerekenleri bu yıl Düşün Atölyeleri'nin alt atölyesi olan Ekonomi Atölyesi'nde konuşacağız. Bu süreçte tasarruf açığının neyden kaynaklandığını ve böyle bir durumda yetersizliği giderebilmek için nelere ihtiyaç duyulduğunu öğrenip; neler yapılabileceğini, bu durumun ürünlerin ihtalat ve ihracatını nasıl etkildiğini tartışabileceğimiz bir ortam oluşturmayı planlıyoruz. "Cari açık neyden dolayı oluşmakta?", "Tasarruf ve üretimdeki eksiklik nelere sebep olmakta?" ve "Özel sektörün ve kamunun yaptığı yatırımlarla projeler gibi şeylere yol açmakta?" gibi temek ekonomi ve toplumu ilgilendiren sorularınızı cevaplayacağımız atölyemize hepinizin katılımını beklemekteyiz.  

     Uzman: Doçent Dr. Nizamülmülk Güneş

Kaynak

-Temel Ekonomi

Yazar: Tümer Ertek

-Kolay Ekonomi

Yazar: Mahfi Eğilmez

-Hazine

 

KATILIM KOŞULLARI VE KURALLAR
-Çalıştay, lise eğitimi gören açık ve örgün öğretim öğrencileri içindir.
-Başvurular başvuran okulun ilgili danışman öğretmeni tarafından toplu olarak yapılacaktır.
-Her okuldan bir atölyeye en fazla iki kişi katılabilir.
-Katılımcılar, atölyelerin internet sitesinde belirtilen kaynaklarına hakim bir şekilde çalıştaya gelmelidir.
-Oturumlara katılmayanlar sertifika alamayacaktır. 

PROGRAM
8.00-9.00 Kayıt ve İkramlar
9.00-10.00 Açılış Töreni
10.00-12.00 1. Oturum
12.00-13.30 Yemek Arası
13.30-15.30 2. Oturum
15.30-15.45 Ara
15.45-16.45 3. Oturum
16.45-17.00 Ara
17.00-18.00 Kapanış Töreni

 

ORGANİZASYON EKİBİ
Bilge UÇAR
Organizasyon Başkanı
Sinema Atölyesi Moderatörü
Yağmur ZEREN
Organizasyon Başkanı
Sinema Atölyesi Moderatörü
Berfin Ceren ERGİN
Organizasyon Başkanı
Felsefe Atölyesi Moderatörü
Yiğit ERDOĞDU
Felsefe Atölyesi Moderatörü
 
 
Beyza SÜT
Psikoloji Atöylesi Moderatörü
Eylül CİVELEK
Psikoloji Atölyesi Moderatörü
Zeynep ARSLAN
Hukuk Atölyesi Moderatörü
Sinem HACIALİOĞLU
Hukuk Atölyesi Moderatörü
 
Saltuk ULUÇ
Sosyoloji Atölyesi Moderatörü
Ceren BABACAN
Sosyoloji Atölyesi Moderatörü
Zülal Berra DAKIN
Ekoomi Atölyesi Moderatörü
Gönenç CAN
Ekonomi Atölyesi Moderatörü
 
 
 
Feride ATABEYLİ
Ekonomi Atölyesi Moderatörü
 
 
 

 Son Yapılan Etkinlikler

Etiketler

Yaklaşan Etkinlikler